புதுச்சேரி மற்றும் பிற பிரெஞ்சு காலனிகளை இந்தியாவுடன் இணைத்தல்

1 நவம்பர் 1954 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது

 

 

புதுச்சேரி விடுதலை தினம் என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி புதுச்சேரியின் யூனியன் பிரதேசத்தில் அனுசரிக்கப்படும் ஒரு பிராந்திய இந்திய பொது விடுமுறை ஆகும்.

 

1954 இல் இந்நாளில் பிரெஞ்சு இந்தியாவின் பிரதேசங்கள் இந்திய குடியரசிற்கு மாற்றப்பட்டதை நினைவுகூர்கிறது.

 

ஆகஸ்ட் 1947 இல் இந்தியா பிரிட்டனில் இருந்து சுதந்திரம் பெற்றபோது, ​​துணைக் கண்டத்தில் ஐரோப்பிய காலனித்துவத்திற்கு ஒரு முடிவைக் குறிக்கவில்லை, ஏனெனில் கோவா (போர்த்துகீசியம்) மற்றும் புதுச்சேரி (பிரெஞ்சு) போன்ற ஐரோப்பிய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இன்னும் பகுதிகள் உள்ளன.

 

 

இந்திய துணைக் கண்டத்திற்குள் ஐரோப்பிய காலனித்துவ உந்துதலின் ஒரு பகுதியாக, 17 ஆம் நூற்றாண்டில் பிரெஞ்சு கிழக்கு இந்திய நிறுவனம் (‘லா காம்பாக்னி ஃபிராங்காயிஸ் டெஸ் இண்டெஸ் ஓரியண்டேல்ஸ்’) இந்தியாவின் கடற்கரையைச் சுற்றியுள்ள பல இடங்களில் ஒரு இருப்பை நிறுவியபோது பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்தனர்.

 

1674 இல், பாண்டிச்சேரி நகராட்சி பிரெஞ்சு காலனித்துவ பேரரசின் பிரெஞ்சு காலனியாக மாறியது. பாண்டிச்சேரி பின்னர் சந்தர்நாகூர், மஹே, யனம், காரைக்கல் மற்றும் மசூலிபட்டத்தில் உள்ள பிற பிரெஞ்சு காலனிகளுடன் இணைந்து பிரெஞ்சு இந்தியாவை உருவாக்கினார். பிரெஞ்சு இந்தியா பாண்டிச்சேரியில் இருந்து ஆட்சி செய்யப்பட்டது.

 

நவம்பர் 1, 1954 அன்று பிரெஞ்சு இந்தியாவின் பிரதேசங்கள் இந்திய குடியரசிற்கு மாற்றப்பட்டன

 

ஆகஸ்ட் 1962 இல், டி ஜுரே (முறையான சட்டப்படி) இடமாற்றம் நடந்தது, நான்கு கடலோரப் பகுதிகள் தற்போதைய இந்திய தொகுதி தொழிற்சங்கப் பகுதியான புதுச்சேரியாக மாறியது. புதுச்சேரியில் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி பொது விடுமுறை கொண்டாடப்படுகிறது.

 

ஒரு யூனியன் பிரதேசம் என்பது இந்தியாவில் ஒரு வகை நிர்வாக பிரிவு. அனைத்து இந்திய மாநிலங்களுக்கும் அவற்றின் சொந்த அரசாங்கங்கள் உள்ளன. யூனியன் பிரதேசங்கள் என்பது யூனியன் (மத்திய) அரசாங்கத்தால் நேரடியாக நிர்வகிக்கப்படும் கூட்டாட்சி பிரதேசங்கள்.

தற்போது பல யூனியன் பிரதேசங்கள் மாநிலங்களாக மாறிவிட்டன என்பதை அமிர்தம் சமூக சேவை அறக்கட்டளை நிறுவனரும் அஞ்சல்தலை சேகரிப்பாளருமான யோகா ஆசிரியர் விஜயகுமார் கூறினார்.