இலங்கை கொழும்பு பகுதியைச் சேர்ந்த
மலிக்கா இவங்க பக்ரைன் நாட்டில்
வீட்டு வேலை பல மாதங்களாக வேலை பார்த்து வருகிறார் இந்நிலையில் வயதானால் வேலை இல்லாமல் இருந்து வந்துள்ளார் அவர்களுக்கு சொந்த நாட்டுக்கு செல்ல வசதி இல்லாத காரணத்தால்பக்கரைன் நாட்டில் உள்ள ரஜினி மக்கள் மன்றத்தை தொடர்பு கொண்டு உதவி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டார்கள். அவருடைய கோரிக்கையை ஏற்று ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் அந்த பெண்மணி இலங்கை செல்வதற்காக விமான டிக்கெட்க்கு உண்டான செலவு 162தினார் அதாவது இந்திய ருபாய்யின் மதிப்பு சுமார் (34,000) மன்றத்தின் சார்பில் வழங்கப்பட்டது. பக்ரைன் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தினர் க்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டனர். நான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த உதவியை மறக்க மாட்டேன் என்று அந்த பெண்மணி தெரிவித்து கொண்டார்